Produktionskvalitet PDF Skriv ut E-postadress

Aluwood har certifierats av DNV-GL i enlighet med ISO 9001-2015. Certifieringen är en utvärdering gjord av DNV-GL och garanterar våra kunder att våra produktionsprocesser möter de uppställda kraven.

 

 

 

TBBCert

 
English (UK)Svenska

Bilder

15570-2720deck420aft20lift20lobby.jpg

Produktionskvalitet

Aluwood är certifierade enligt ISO 9001-2015 och DIN 6701.

Läs mer tbbcert

Brandklassificering

ALUWOOD® produkter är typgodkända av "DNV-GL" och typtestade av RISE, Research Institutes of Sweden, Borås.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Aluwood Ab
Verkaregränd 6
FI-22120 Mariehamn
Åland, FINLAND
Tel: +358 18 19200

Läs mer