Aluwood Profil Marin PDF Skriv ut E-postadress

Användningsområde

ALUWOOD® Profil är en ribb panel för tak som erbjuder ett exklusivt ytmaterial som passar för publika områden där det ställs höga krav utan att för den delen ge avkall på brandsäkerheten.

ALUWOOD® Profil har en äkta träfaneryta med ett antal olika fanertyper. Kombinerat med en baksida av ljudisolerande material passar ribb taket på platser där kraven för god akustik är strikta.

Produktbeskrivning

ALUWOOD® Profil tillverkas av en rundad aluminiumprofil med en yta av olika fanertyper. Faneren får en yta an vanligt klarlack som tar fram träets naturliga glans men ytan kan också målas eller glaseras.

Dimensioner och vikt

Tjockleken på ALUWOOD® Profil är 2 mm och den största längden av profilen är 3500 mm. Dimensionen är 42x42 mm. Vikten är 480 gram per löpmeter beroende på tjockleken.

Formstabiliteten

ALUWOOD® Profil är fanerat på en välvd aluminium profil. Detta ger en ypperlig formstabilitet jämnfört med liknande profiler som görs av trä eller en fiberram. Formstabiliteten bibehålls även i interiörer med varierande klimat.

Stöttålighet

ALUWOOD® Profil tillverkas av en 1.7 mm tjock aluminiumprofil. Genom den starka ramen kan ALUWOOD® Profil motstå stötar märkbart bättre än andra paneler som har fanerats på till exempel trä eller fibermaterial.

Tvätt

ALUWOOD® Profil kan dammas, damsugas eller torkas av med en fuktig trasa som har doppats i milt rengöringsmedel.

Luftfuktighet

ALUWOOD® Profil kan motstå en permanent relativ luftfuktighet på upp till 80% vid en temperatur på + 25 grader Celcius.

Ljudabsorbering

Genom att kombinera mineralull i profilen kan ALUWOOD® Profil ge goda egenskaper för ljudasorbtion i vissa frekvensområden. Bredden på frekvensområdet beror på djupet av profilen och hur mycket ljudisolerande material som används och avståndet mellan profilerna.

Montering och nermontering

ALUWOOD® Profil monteras med en täckt upphängning mot stålkonstruktionen. Fastsättningsanordningen som är gjort av fjäderstål skruvas fast i stålkonstruktionen. ALUWOOD® Profil har längsgående spår för dessa fästanordningar. Genom detta system så är ALUWOOD® Profil lätt att plockas ner och lätt att montera i en exakt position vid montering. ALUWOOD® Profil kan sättas fast i stålkonstruktionen genom att dra den över fästanordningen och trycka till lite lätt.

ALUWOOD® Profil kan lätt nermonteras genom att trycka och dra profilen åt sidan och därefter försiktigt vika ner den andra sidan av profilen.

 
English (UK)Svenska

Bilder

x220aluwood20005.jpg

Produktionskvalitet

Aluwood är certifierade enligt ISO 9001-2015 och DIN 6701.

Läs mer tbbcert

Brandklassificering

ALUWOOD® produkter är typgodkända av "DNV-GL" och typtestade av RISE, Research Institutes of Sweden, Borås.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Aluwood Ab
Verkaregränd 6
FI-22120 Mariehamn
Åland, FINLAND
Tel: +358 18 19200

Läs mer